لیست قیمت هایک ویژن دیماه 96

 

TURBO HD CAMERA

1,490,000دوربین دام 2 مگا پیکسلDS-2CE56D0T-IRMM
1,760,000دوربین بالت 2 مگا پیکسلDS-2CE16D0T-IR
1,680,000دوربین دام 2 مگا پیکسلDS-2CE56D0T-IR
1,760,000دوربین دام 2 مگا پیکسلDS-2CE56D0T-IRM
2,190,000دوربین بالت 2 مگا پیکسلDS-2CE16D0T-IT1
2,410,000دوربین بالت 2 مگا پیکسلDS-2CE16D0T-IT3
2,770,000دوربین بالت 2 مگا پیکسلDS-2CE16D0T-IT5
2,190,000دوربین دام 2 مگا پیکسلDS-2CE56D0T-IT1
 2,410,000دوربین دام 2 مگا پیکسلDS-2CE56D0T-IT3
 3,950,000دوربین بالت 2 مگا پیکسلDS-2CE16D1T-VFIR3
 3,950,000دوربین دام 2 مگا پیکسلDS-2CE56D1T-VFIR3
COOMING SOONدوربین بالت 2 مگا پیکسلDS-2CE16D0T-WL5

 

ارسال دیدگاه

بیست − بیست =